Monday 03 Aug Mon 03 Aug
Tuesday 04 Aug Tue 04 Aug
Wednesday 05 Aug Wed 05 Aug
Thursday 06 Aug Thu 06 Aug
Friday 07 Aug Fri 07 Aug
Saturday 08 Aug Sat 08 Aug
Sunday 09 Aug Sun 09 Aug
 
 
 
 
 
 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
Personal training 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
 
 
 
 
Personal training 17:30 - 18:30 Folkert van der Vegt 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
HIIT circuit 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
 
Personal training Duo 08:15 - 09:00 Folkert van der Vegt 
 
Personal training 09:30 - 10:30 Folkert van der Vegt 
 
 
 
 
 
Personal training 08:30 - 09:30 Folkert van der Vegt 
 
 
 
HIIT circuit 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
Personal training 08:00 - 09:00 Folkert van der Vegt 
 
 
Personal training Duo 09:30 - 10:30 Folkert van der Vegt