Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
 
 
 
 
 
 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
Personal training 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
 
 
 
 
Personal training 17:30 - 18:30 Folkert van der Vegt 
 
HIIT circuit 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
 
Personal training Duo 08:15 - 09:00 Folkert van der Vegt 
 
 
 
 
 
 
 
Personal training 08:30 - 09:30 Folkert van der Vegt 
 
Personal training 17:30 - 18:30 Folkert van der Vegt 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
 
Personal training 08:00 - 09:00 Folkert van der Vegt 
 
 
Personal training Duo 09:30 - 10:30 Folkert van der Vegt