Monday 17 Aug Mon 17 Aug
Tuesday 18 Aug Tue 18 Aug
Wednesday 19 Aug Wed 19 Aug
Thursday 20 Aug Thu 20 Aug
Friday 21 Aug Fri 21 Aug
Saturday 22 Aug Sat 22 Aug
Sunday 23 Aug Sun 23 Aug
 
 
 
 
 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
Personal training 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
 
 
 
 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
HIIT circuit 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
 
 
 
 
 
 
 
Personal training 08:30 - 09:30 Folkert van der Vegt 
 
Personal training 17:00 - 18:00 Folkert van der Vegt 
HIIT circuit 18:30 - 19:30 Folkert van der Vegt 
HIIT circuit 07:00 - 08:00 Folkert van der Vegt 
Personal training 08:00 - 09:00 Folkert van der Vegt 
 
Personal training Duo 09:30 - 10:30 Folkert van der Vegt